Můžeme vám poradit?
Volejte +420 608 400 172

Společnost A-designantik, s.r.o. se sídlem na adrese Břeclav, Sovadinova 841/10, PSČ: 60 02, IČO: 05509211, byla  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 95800. Internetové stránky: https://anticonabytek.cz//, email: a.designantik@gmail.com.


Předmětem podnikání je dovoz a prodej  dobového nábytku z Francie, Anglie a Belgie,  již od roku 2006. Nábytek a nejrůznější doplňky si v těchto zemích vybíráme sami a pečlivě dbáme na kvalitu a funkčnost vybraného nábytku. Situaci na trhu v těchto zemích máme velmi dobře zmapovanou. Dovážíme směsici věcí starožitných, starých i novodobých kvalitních replik.

Naším cílem je prodávat nábytek v co nejvyšší kvalitě a funkčnosti a za pokud možno nejnižší ceny na trhu.

Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy:

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle podnikateli informaci do 14 dnů. Podnikatel mu vrátí nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky vč. nákladů na dodání poté, kdy mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží odeslal podnikateli.
 
Záruční a reklamační podmínky dle ust. § 13 zákona č. 634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů:

Spotřebitel má právo uplatnění práva z vadného plnění. Reklamaci lze uplatnit písemnou korespondencí, adresovanou na sídlo firmy, příp. emailem : a.designantik@gmail.com. O vyřízení reklamace je povinen podnikatel spotřebitele vyrozumět.
 
Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů dle ust. § 14 zákona č. 634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů:

V případě, kdy vznikne mezi spotřebitelem a prodejcem  spotřebitelský spor, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může uživatel v postavení spotřebitele podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu České obchodní inspekci.

Zpracování osobních údajů

Podnikatel  postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy, upravujícím  ochranu osobních údajů.

Jsme moc rádi za vaši přízeň a těšíme se na spolupráci s vámi :-)